ส่งคำถาม

สำหรับคำถามเกี่ยวกับชิ้นส่วนกลึงของเรา, แหวนทองแดง, ชิ้นส่วนประทับตรา, ecr. หรือรายการราคา โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้กับเรา แล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง